Amaro del Capo

3,00 euro

————

Amaro Jägermeister

3,00 euro

————

Grappa Barricata

4,00 euro

————

Rum Zacapa 23

6,00 euro

————

Jack Daniel’s

5,00 euro

————

Limoncello

3,00 euro

————

Meloncello

3,00 euro

————